Home 3

Who We Are

Your Personal YogaExperience

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex lorem ipsum ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla par.
Our Yoga studio

The Main Reasons toPractice Yoga

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex lorem ipsum ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
What We Do

Our Prices Plans

$35
Price per week
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim
Buy It Now
$120
Price per week
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim
Buy It Now
$250
Price per week
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim
Buy It Now
Who We Are

Our Team

Agnesa Mehmeti
Yoga Trainer

Agnesa Mehmeti

Agnesa Mehmeti is inspired, playful, generous and a fun person who has been practicing yoga since 2013.
It has become a part of her life and the practice has helped her grow stronger, more flexible and fearless, both on and off the mat. Yoga inspires her to live each moment more mindfully.
She loves good movies, music…

Agnesa Mehmeti
Agnesa Mehmeti është person frymëzues, energjike bujare dhe e këndshëme e cila ka praktikuar yoga që nga viti 2013. Tashmë, yoga është bërë pjesë e jetës së saj dhe praktika e ka ndihmuar të bëhet më e forte dhe më fleksibile , si në mat, ashtu edhe jashtë matit. Yoga e frymëzon atë për të jetuar çdo moment me më…
Rina Mehmeti
Yoga Trainer

Rina Mehmeti

Rina Mehmeti is a very charming yoga teacher whose classes are powerful, playful and heartfelt! She likes reading, watching vampire soaps, likes singing and drinking a good red wine.
She has been practicing yoga since 2013 and has completed 200 hour Hatha Yoga Teacher Training course in Breath of Life …

Rina Mehmeti
Rina Mehmeti është mësuese e yogës shumë simpatike. Klasat e saja janë të fuqishme, të gjalla dhe shumë të këndshme! Asaj I pëlqen të lexojë, të shikojë seriale me vampira, i pëlqen të këndojë dhe të pijë verë të kuqe të mirë. Ajo ka praktikuar yoga që nga viti 2013. Rina ka përfunduar Hatha Yoga Teacher Training prej 200 orësh…
Training Schedule

Make an Appointment