Çka bëjmë ne

Klasat

Çmimorja

Shërbimet & Çmimet mund të ndryshojnë për shkak të kohës dhe rregullave aktuale të koronës. Na kontaktoni përmes telefonit ose emailit.
Drop- in Klasat e rregullta (60 min)
Drop- in Ashtanga Yoga  (75 min)
Drop- in Yin Yoga (75 min)
Drop- in Joga për fëmijë (45 min)
Joga për fillestar Dy herë në javë (60 min)
Mujore 10 Klasa
Mujore 5 Klasa
Klasa Private 1 me 1 (60 min)
Prinatal/Postnatal Yoga-Klasa Private 1 me 1 (60 min)

Yoga! Një mënyrë alternative për të na ndihmuar të krijojmë një botë të mbushur me dashamirësi, dhembshuri dhe dashuri.