Klasat

Gentle Yoga

Gentle Yoga

Gentle Yoga (yoga e butë)mund t’i referohet një shumëllojshmërie të llojeve të klasave të yoga-s nga stilet e ndryshme të yoga. Gentle Yoga shpesh konsiderohet si formë me e lehtë e yoga-s, duke përfshirë lëvizje të ngadalshme të koordinuara me frymëmarrje, më pak intensive, e dizajnuar për të revitalizuar trupin, relaksuar mendjen dhe për tu liruar nga stresi.

Read more

Yin Yoga

Yin Yoga

Yin Yoga është një stil i ngadaltë i yoga-s i cili ndihmon zgjatjen dhe relaksimin e thellë të muskujve. Shumica e pozave kryhen në pozitë të ulur apo të shtrirë dhe mbahen për periudha më të gjata kohore – tre deri në pesë minuta . Pozat e Yin Yoga synojnë rritjen e qarrkullimit të gjakut nëpër nyje dhe përmirësimin e…

Read more

Vinyasa flow

Vinyasa flow

Vinyasa është një metodë e yoga në të cilën lëvizjet formojnë një sekuencë rrjedhëse në koordinim me frymën. Termi vinyasa gjithashtu i referohet një serie specifike të lëvizjeve të referuara si ‘vinyasa flow’ që është një variant i Sūrya namaskāra, gjithashtu e njohur si Përshëndetje e Diellit dhe përfshin pozitën dërrasë, updog ose kobër dhe downdog. Në një klasë të…

Read more

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga tradicionale është një rrugë hyjnore yogike, duke përfshirë disiplinat, pozitat (asana), gjestikulatura të purifikimit (mudra), frymëmarrjen (pranayama) dhe meditimin. Hatha është përkthyer si ha kuptimi “dielli” dhe tha kuptimi “hëna”. Praktika Hatha jo vetëm që përmirëson shëndetin fizik të trupit, por edhe pastron mendjen në përgatitje për meditim.

Read more