Gentle Yoga (yoga e butë)mund t’i referohet një shumëllojshmërie të llojeve të klasave të yoga-s nga stilet e ndryshme të yoga.
Gentle Yoga shpesh konsiderohet si formë me e lehtë e yoga-s, duke përfshirë lëvizje të ngadalshme të koordinuara me frymëmarrje, më pak intensive, e dizajnuar për të revitalizuar trupin, relaksuar mendjen dhe për tu liruar nga stresi.