Vinyasa është një metodë e yoga në të cilën lëvizjet formojnë një sekuencë rrjedhëse në koordinim me frymën.
Termi vinyasa gjithashtu i referohet një serie specifike të lëvizjeve të referuara si ‘vinyasa flow’ që është një variant i Sūrya namaskāra, gjithashtu e njohur si Përshëndetje e Diellit dhe përfshin pozitën dërrasë, updog ose kobër dhe downdog. Në një klasë të Vinzasa flow ju do të jeni pothuajse vazhdimisht në lëvizje, e cila në të njejtën kohë duhet të jetë e sinkronizuar me frymëmarrje.