All Team Members

Agnesa Mehmeti
Agnesa Mehmeti është person frymëzues, energjike bujare dhe e këndshëme e cila ka praktikuar yoga që nga viti 2013. Tashmë, yoga është bërë pjesë e jetës së saj dhe praktika e ka ndihmuar të bëhet më e forte dhe më fleksibile , si në mat, ashtu edhe jashtë matit. Yoga e frymëzon atë për të jetuar çdo moment me më…
Rina Mehmeti
Rina Mehmeti është mësuese e yogës shumë simpatike. Klasat e saja janë të fuqishme, të gjalla dhe shumë të këndshme! Asaj I pëlqen të lexojë, të shikojë seriale me vampira, i pëlqen të këndojë dhe të pijë verë të kuqe të mirë. Ajo ka praktikuar yoga që nga viti 2013. Rina ka përfunduar Hatha Yoga Teacher Training prej 200 orësh…
Rina Mehmeti
Yoga Trainer

Rina Mehmeti

Rina Mehmeti is a very charming yoga teacher whose classes are powerful, playful and heartfelt! She likes reading, watching vampire soaps, likes singing and drinking a good red wine.
She has been practicing yoga since 2013 and has completed 200 hour Hatha Yoga Teacher Training course in Breath of Life …

Agnesa Mehmeti
Yoga Trainer

Agnesa Mehmeti

Agnesa Mehmeti is inspired, playful, generous and a fun person who has been practicing yoga since 2013.
It has become a part of her life and the practice has helped her grow stronger, more flexible and fearless, both on and off the mat. Yoga inspires her to live each moment more mindfully.
She loves good movies, music…